• In een tijdschrift GezondNu van september 2015 las ik laatst een interessant artikel over taboes. Titel van dit artikel: Hét taboe van nu: “gewoon zijn wie je bent”.  En hieronder volgen twee stukjes uit het artikel die ik jullie niet wil onthouden:

   

  Als je nét zo perfect wil zijn als al je Facebookvrienden, jaag je schimmen na. Psycholoog Lopez: “Veel mensen zijn als een dolle in de weer om hun eigen zwakte of kwetsbaarheid te maskeren. Zo ontstaat een wedloop, waarbij mensen hun onfeilbaarheid en onkwetsbaarheid aan elkaar spiegelen en niemand open en echt durft te zijn. Maar als je gevoelens zoals faalangst, verlegenheid en onzekerheid probeert te verbergen, zorgt dat voor innerlijke strijd. En de gevoelens die we veroordelen, zijn juist normaal en gezond. Onzeker zijn, verlegen zijn: het maakt je mens. Het betekent dat je openstaat voor anderen, bereid bent iets te leren. In een omgeving aar mensen kwetsbaar durven zijn, bloeien ze gemakkelijker op.”

   

  Als je stervende mensen vraagt waar ze spijt van hebben, dan zeggen ze bijna allemaal dat ze zich minder zouden hebben aangetrokken van de verwachtingen van anderen en meer zouden hebben genoten van het leven.

   

  Lees meer: https://www.gezondnu.nl/dossiers/het-taboe-van-2015-gewoon-zijn-wie-je-bent#sthash.9nmZWXJh.dpuf